Công ty DV Phát Triển Mặt bằng Bán Lẻ VN - Cổng tiếp nhận thông tin và điều phối mặt bằng bán lẻ tại Việt Nam